xls-medical-forte5

Upp till 5x mer i viktminskning än med enbart kalorisnål kost (dvs med 500 kalorier lägre än rekommenderat dagligt energiintag) och regelbunden motion (1).

  • Lägre BMI
  • Mindre befintligt kroppsfett
  • Minskade cm runt höft och midja
  • Hälsosam viktminskning
  • Resultat efter 1 månad

XL-S MEDICAL FORTE 5 

Frukost - Lunch - Middag

Ta 2 kapslar 3 gånger dagligen, genast efter varje måltid.

Kom ihåg att dricka 2 liter vätska under dagen

Ta inte fler än 6 kapslar XL-S MEDICAL FORTE 5 dagligen.

Om du hoppar över en måltid ska du ändå ta 2 kapslar.

MED XL-S MEDICAL FORTE 5 

Små förändringar kan göra stor skillnad

Ta XL-S MEDICAL FORTE 5 + ät hälsosammare + motionera mera + följ din vikt = gå ner mer i vikt

Gå ner mer i vikt än med enbart kalorisnål kost (dvs med 500 kalorier lägre än rekommenderat dagligt energiintag) och regelbunden motion (1).

XL-S MEDICAL FORTE 5 är kliniskt dokumenterad för effektiv och hälsosam viktminskning.

Upptäck här våra tips som hjälper dig att nå ditt viktminskningsmål

Innehåller OKRANOL™

Upp till 5x mer i viktminskning med 5 fördelar (1)

XL-S MEDICAL FORTE 5 innehåller Okranol ™, ett exklusivt, patenterat naturligt fiberkomplex som är kliniskt dokumenterad att binda fett i kosten och därmed minskar kroppsvikten och mängden befintligt kroppsfett. XL-S MEDICAL FORTE 5 hjälper dig att gå ner upp till 5 gånger mer i vikt än med enbart kalorisnål diet (dvs med 500 kalorier lägre än rekommenderat dagligt energiintag) och regelbunden motion (1).

XL-S MEDICAL FORTE 5  

Upp till 5x mer i viktminskning med 5 fördelar (1)

XL-S MEDICAL FORTE 5 är en medicinteknisk produkt.

Säkerhet och effekt är i enlighet med Direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

XL-S MEDICAL FORTE 5 är en medicinteknisk produkt för effektiv viktminskning,

när den tas i kombination med kalorisnål kost (dvs med 500 kalorier lägre än rekommenderat dagligt energiintag) och regelbunden motion.

XL-S MEDICAL FORTE 5 har en väletablerad säkerhet och tolerabilitet.

Dubbelblind, randomiserad, trearmad, placebokontrollerad klinisk undersökning för att utvärdera nyttan och tolerabiliteten av två doser XL-S MEDICAL Forte 5 för viktminskning hos överviktiga och måttligt feta försökspersoner (1).

XL-S MEDICAL FORTE 5 är en viktminsknings- och vikthanteringsprodukt formulerad med en egenutvecklad blandning av dehydratiserad OkranolTM som verksamt ämne och med andra inerta hjälpämnen. För att bedöma produktens tolerabilitet och effekt för viktminskning hos överviktiga och måttligt feta försökspersoner genomfördes en klinisk prövning enligt den gyllene standarden.

Klinisk prövning Setup 1: Dubbelblind, randomiserad, trearmad, placebokontrollerad klinisk prövning. 108 överviktiga och måttligt feta försökspersoner (BMI: 25-35). Det primära utfallsmåttet för studien var att utvärdera skillnaden mellan en genomsnittlig förändring av kroppsvikten efter intagande av 2 kapslar FORTE 5 efter en måltid 3 gånger om dagen (hög dos) och placebo, efter 12 veckors behandling. Dessutom utvärderades behandling med en lägre dos (1 kapsel per måltid 3 gånger om dagen = låg dos). Förutom viktminskningen mättes även sekundära utfallsmått, såsom kolesterolnivåer i blodet, midje- och höftmått eller minskning av kroppsfett. Produktens säkerhet och tolerabilitet validerades under hela studien.

Resultat: Efter 12 veckors intag hade gruppen som fick den högre dosen av Forte 5 en signifikant större viktminskning jämfört med placebogruppen (5,03 ± 2,50 kg respektive 0,98 ± 2,06 kg; p < 0,001) och gruppen som fick den lägre dosen (3,01 ± 2,19 kg; p = 0,001). Gruppen som fick den högre dosen upplevde en minskning av kroppsfettet med 3,15 ± 2,41 kg jämfört med en minskning med 0,23 ± 2,74 kg för placebogruppen (p < 0,001). En hög dos av Forte 5 minskade även hungerkänslorna hos 66 % av personerna som deltog i studien. En gynnsam effekt av Forte 5 på lipidmetabolismen visades också i undergruppen med försökspersoner med baseline totala kolesterolnivåer över 6,2 mmol/L. Inga biverkningar relaterade till intaget av Forte 5 rapporterades.

Slutsatser: XL-S MEDICAL FORTE 5 är den hittills starkaste och mest effektiva produkten i XL-S MEDICALs produktportfölj som gör att användarna förlorar upp till 5 gånger mer vikt än genom enbart bantning. Under 12-veckorsperioden har inga produktrelaterade biverkningar eller andra tolerabilitetsproblem noterats (1).

1) Double-blind, randomized, three-armed, placebo-controlled, clinical investigation to evaluate the benefit and tolerability of two dosages of IQP-AE-103 in reducing body weight in overweight and moderately obese subjects; Uebelhack et al 2019, in Journal of Obesity.

XL-S är en serie medicintekniska produkter som rekommenderas endast till personer över 18 år. Produkterna är avsedda för viktminskning vid övervikt (BMI över 25).Ta inte XL-S Medical under graviditet eller amning. Läs bruksanvisningen noga innan användning. Perrigo Sverige AB. www.XLSMedical.se.

Viktminskning är individuellt och resultaten kan variera.