Allt innehåll, texter, programmering och samordning är upphovsrättsskyddat och ägs av Omega Pharma eller dess dotterbolag, såvida inte annat uttryckligen anges.

Den nedladdningsbara informationen (logotyper, bilder etc.) som tillhandahålls på denna sajt tillhandahålls för media vid illustrering av referenser till Omega Pharma eller ett av dess dotterbolag. Omega Pharma ger dig endast rätt att ladda ner, reproducera och/eller publicera den nedladdningsbara informationen för beskrivande, justa syften. Ingenting häri ska uppfattas som tillstånd att använda någon av logotyperna för varumärkesändamål och all sådan användning ska anses vara varumärkesintrång och ska beivras så långt lagen medger.