Några viktiga fakta*:

  • Övervikt och fetma ligger bakom
    • 80 % av fallen av typ 2-diabetes
    • 35 % av hjärtsjukdomarna
    • 55 % av fallen av högt blodtryck
    • olika typer av cancer (koloncancer, njurcancer, endometrial cancer och bröstcancer)
  • Vissa individuella faktorer kan också påverka viktökning som t.ex. genetik, psykosociala faktorer, stress och ämnesomsättning


*Källa: WHOs globala informationsbas