Övervikt är ett stort problem i Europa:

  • Fetma är en av de största utmaningarna mot folkhälsan under 2000-talet. Den har tredubblats i många europeiska länder sedan 1980-talet
  • Över 50 % av både män och kvinnor i Europa är överviktiga
  • Ungefär 23 % av kvinnorna och 20 % av männen är lider av fetma
  • Cirka 35 % av alla européer är inte tillräckligt fysiskt aktiva

 

Övervikt och fetma hos kvinnor

Övervikt och fetma hos män

 

Källa : WHO/Europa 2008, landsspecifika uppskattningar
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity